มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566


โพสต์โดย : สุภาวดี จันทนุช     วันที่ 23 มีนาคม 2566 , 14:53:49     (อ่าน 497 ครั้ง)       ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดประกวดคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาไปแข่งขันในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566  ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :