มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 28 มีนาคม 2566 , 19:40:11     (อ่าน 298 ครั้ง)  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอยู่หลายหลักสูตรและระยะเวลาให้เลือกเรียนรู้กัน ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง หรือรูปแบบค่ายการเรียนรู้  2 วัน 1 คืน 3 วัน  2 คืน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วม

หลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1