มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 เมษายน 2566 , 12:04:48     (อ่าน 3,261 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

---------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำข้าราชการภาครัฐ และเอกชน องค์กรอิสระ และสภากาชาดไทย ประกอบพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2330 และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ“วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วกัน

          นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566” ขึ้นในวันเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน จะตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนนับตั้งแต่นั้นมา

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ จ.อุบลฯ