มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.เกษตร ม.อุบลฯ ตัวแทนระดับภาค แข่งขัน Food Innovation Asia Conference 2023


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 เมษายน 2566 , 18:37:54     (อ่าน 745 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทีม JAAB UBUเป็น 1 ใน 3ทีม ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขัน UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023 รอบรองชนะเลิศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน มีตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเข้าแข่งขัน จำนวน 6 ทีม ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดย ผลงาน นศ.ม.อุบลฯ ทีม JAAB UBUพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป “กวยจั๊บอุบลจากแป้งเมล็ดมะขามกึ่งสำเร็จรูปผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ ในงานการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2023 ในเดือนมิถุนายนศกนี้

               ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)  จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้ชื่อโครงการ UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023(North East Region) โดยคณะเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์ดำเนินการแข่งระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน โดยคณะกรรมการประกวดพิจารณาผลิตภัณฑ์ต้นแบบซึ่งเป็นนวัตกรรมอาหารที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 3 ทีม ซึ่งจะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2023

             สำหรับผลการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นักศึกษานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ทีมผ่านการคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในเวทีระดับชาติจำนวน  3 ทีม ได้แก่

              ทีม UniFy จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              ทีม Shake Shake  จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              ทีม JAAB UBU จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ทีม JAAB UBU หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียง พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป “กวยจั๊บอุบลจากแป้งเมล็ดมะขามกึ่งสำเร็จรูป (Instant plant-based Ubon style noodle from tamarind flour)”ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :