มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ กสศ.เปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ทุนเรียนฟรี..มีเงินเดือน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 เมษายน 2566 , 19:03:01     (อ่าน 3,951 ครั้ง)               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประเภททุน 1 ปี เพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน ในการเรียนฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม มีค่าครองชีพ 7,500 บาทต่อเดือน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้พบปะชี้แจงรายละเอียดของการรับทุน แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และสวัสดิการตลอดการศึกษา โดยมีนักเรียนผู้ปกครองเข้าทำสัญญารับทุนการศึกษา จำนวน 39 ทุน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 26เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามโครงทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูง ปี 2566 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสรับการศึกษาต่อตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดกรองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครองที่สมัครเข้าศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

               ปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทุนจาก กสศ. จำนวน 39 ทุน หลักสูตรฟรีค่าทำเนียมการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 7,500 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าครองชีพของนักศึกษา เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 7 รุ่น โดยหลักสูตรมุ่งเน้นในการสร้างผู้ช่วยพยาบาล ในการดูแลผู้รับบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสถานบริการผู้สูงอายุ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

                                               เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว