มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 , 14:38:20     (อ่าน 217 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดทราบแล้วนั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๖ อัตรา (ตามประกาศแนบ)
 
ให้ผู้สอบได้ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ในวันเวลาราชการ) ณ งานบุคคล ชั้น ๓ สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๖-๓๕๓๒๒๖ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้นำเอกสารมาในวันรายงานตัว ดังนี้
๑) ใบรับรองแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลของรัฐ
๒) รูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๙ รูป
๓) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๔) ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จำนวน ๑ ฉบับ (โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ตามขั้นตอนที่แนบมาพร้อมนี้) ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
นางฤทัยรัตน์ โภคา
ruetahirat.p@ubu.ac.th


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3