มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
รับสมัครลูกจ้างเหมาโครงการ โครงการการยกระดับ SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ไปเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ด้วยกลไกการวิจัย นวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจ


โพสต์โดย : สิริลักษณ์ ศรีทะลับ     วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 , 14:50:22     (อ่าน 1,581 ครั้ง)  ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ

โครงการการยกระดับ SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ไปเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ด้วยกลไกการวิจัย นวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจ

สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

..............................................................................................

                   ด้วย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ โครงการ“การยกระดับ SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ไปเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ด้วยกลไกการวิจัยนวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจ” สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2อัตรา จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งนักการตลาด จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มิถุนายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2