มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


โพสต์โดย : ลำดวน จารุกมล     วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 , 16:23:18     (อ่าน 156 ครั้ง)  ยื่นเอกสารโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ และคณบดี มายังงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
โดยบทความวิจัยฉบับเต็มได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4