มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง นักการตลาด สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : สิริลักษณ์ ศรีทะลับ     วันที่ 7 มิถุนายน 2566 , 09:41:33     (อ่าน 994 ครั้ง)  ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง นักการตลาด

โครงการ “การยกระดับ SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ไปเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ด้วยกลไกการวิจัย นวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจ”

สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

..............................................................................................

                   ด้วย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ โครงการ“การยกระดับ SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ไปเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ด้วยกลไกการวิจัยนวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจ” สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    • ตำแหน่ง นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2