มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 7 มิถุนายน 2566 , 09:48:54     (อ่าน 213 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖              เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ดังเอกสารแนบนี้)

กำหนดการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเรียน NU๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
นางฤทัยรัตน์ โภคา
ruetahirat.p@ubu.ac.thไฟล์แนบ : ไฟล์ 1