มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
เชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานหรือส่งผลงานเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 11


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 7 มิถุนายน 2566 , 13:47:36     (อ่าน 140 ครั้ง)  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 11: “การศึกษาในวิถีถัดไป : การเรียนรู้อย่างมีความหมาย สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”

จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

The 11th National Conference Special Education 2023 (11th# NCSE 2023) หัวข้อ: “การศึกษาในวิถีถัดไป : การเรียนรู้อย่างมีความหมาย สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” (“Next Normal Education: Meaningful Learning for Learners with Special Needs”)

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 ณ การประชุมออนไลน์
 
1. Deadline submission: 10 กรกฎาคม 2566
2. พิจารณาผลงานและตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการส่งบทคัดย่อ
3. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
4. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 สิงหาคม 2566
-------------------------------------
ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์: 02-288-5545

 

 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1