นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            

 
00/00

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียงปฏิทินกิจกรรม

Card image cap

18 พฤษภาคม 2566 -
19 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

Card image cap

20 ก.ค. 2566 -
21 ก.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566