มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


" แผนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "

 • - A ประตูทางเข้า 1
 • - B ประตูทางเข้า 2
 • - 1 ศาลพระพรหม
 • - 2 คณะบริหารศาสตร์ (หลังเก่า)
 • - 3 อาคารเรียนรวม 1 (CLB 1)
 • - 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN 6)
 • - 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโลหะการ (EN 5)
 • - 6 อาคารปฏิบัติการโยธา (EN 1)
 • - 7 อาคารปฏิบัติการโรงงาน (EN 2)
 • - 8 อาคารปฏิบัติการ CNC (EN 3)
 • - 9 อาคารประลองเทคโนโลยียานยนต์ (EN 4)
 • - 10 อาคารปฏิบัติการทางชีวภาพ
 • - 11 อาคารวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์)
 • - 12 อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์ (คณะวิทยาศาสตร์)
 • - 13 อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์ (คณะวิทยาศาสตร์)
 • - 14 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • - 15 คณะนิติศาสตร์ /อาคารเรียนรวม 2 (CLB 2)
 • - 16 อาคารคณะเกษตรศาสตร์
 • - 17 อาคารเรียนรวม 4 (CLB 4)
 • - 18 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย