มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติ ระดับเอเชีย FIAC2020 เดินหน้าสู่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 มิถุนายน 2563 , 16:31:38     (อ่าน 1,201 ครั้ง)               คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC2020) ภายใต้หัวข้อ Innovation for Future Food and Nutrition Security”ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 โดยการจัดการประชุมผ่านระบบ Zoom Webminar platform เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID19 โอกาสนี้ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม พร้อมรับฟังการนำเสนอจาก ศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง จุฑาเกต ซึ่งเป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ Biodiversity for Food Security: The Mekong Fish Perspective  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ละเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรเวทย์ อุทโธ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในครั้งนี้ นับเป็นเป็นการประชุมที่มีนักวิชาการ นักวิจัย และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมทั่วทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ สนใจเข้าร่วมและนำเสนอการวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีการแลกเปลี่ยนความเห็นและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพในปี 2553 ดังนั้น การจัดการประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :