มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เกษตร ม.อุบลฯรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร รุ่นพี่นำรุ่นน้องเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรการทำนาหยอด และทำฝายชะลอน้ำ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 , 23:10:11     (อ่าน 1,692 ครั้ง)                  สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ผ่านโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่ สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยรุ่นพี่นักศึกษา นำรุ่นน้อง เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร การทำนาโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ตลอดจนการร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ ซึ่งรับเกียรติจาก ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ แปลงนาสำนักงานไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563ที่ผ่านมา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แก้วระหัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่  โดยความร่วมมือกับ กลุ่มนาแปลงใหญ่และข้าวยั่งยืน ตำบลโพธิ์ใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้า และองค์กรความร่วมมือประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งมี นายมนตรี  พรหมลักษณ์ บรรยาย การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ นายเกรียงไกร จันทร์เพ็ง สาธิตการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว  สำหรับพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูก ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข15 และข้าวหอมมะลิ 105 ปลูกบนพื้นที่ 35 ไร่ ตามขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ การเตรียมแปลงกำจัดวัชพืช การหยอดเมล็ดพันธุ์ หลังการเก็บเกี่ยวนำเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืช ส่วนผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่าย และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาของคณะต่อไป

              ในส่วนของ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกชั้นปีได้เรียนรู้การทำนาวิธีการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้แทรกเตอร์ติดตั้งกับเครื่องหยอดเมล็ด และรถไถนาเดินตาม ซึ่งนักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติตามความสนใจ นอกจากนี้ นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้อง ได้ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ และกั้นน้ำเข้าสู่แปลงนาในช่วงฝนทิ้งช่วงห่าง เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการรับน้องแบบสร้างสรรค์เชิงเกษตร ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน นักศึกษาจะร่วมกันเกี่ยวข้าวอีกครั้ง เป็นหนึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่ถือปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :