มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
UBU new normal เปิดเทอมใหม่ วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 , 01:02:51     (อ่าน 1,991 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22มิถุนายน 2563ที่ผ่านมา โดยทำการเรียนการสอนผ่านระบบเรียนออนไลน์ 100% ถึงวันที่ 30มิถุนายน 2563 และ กำหนดแนวทางการเรียนการสอนตามปกติในอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการ ควบคู่กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามแนวทางป้องกันในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส โควิด19อย่างเคร่งครัด บรรยากาศการเปิดภาคการศึกษาในปีนี้ จะไม่คึกคักเหมือนทุกปี แต่ก็ยังคงความตื่นเต้นสำหรับนักศึกษาใหม่ ในการเริ่มต้นเข้าศึกษา ได้พบกับเพื่อนใหม่ ห้องเรียนใหม่ ชุดเครื่องแบบใหม่ แนวปฏิบัติใหม่ของการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย แบบ UBU new normal

             ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เปิดเผยถึงการเตรียมการของงานอาคารเรียนรวม กองบริการการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนและการกลับเข้าสู่ที่ตั้งว่า อาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5 ได้จัดให้มีจุดเข้าออกอาคารเพียงจุดเดียว พร้อมตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ และอนุญาตให้ผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้นเข้าใช้ภายในอาคาร ซี่งกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลาบ้าง จึงขอให้นักศึกษาเดินทางมายังห้องเรียนก่อนเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 30 นาที นอกจากนี้ผู้เข้าใช้อาคารทุกคนต้องลงชื่อผ่าน application เพื่อบันทึกการเข้าออกห้องเรียนอีกด้วย

          ในส่วนของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคโควิดนั้น ที่นั่งภายในห้องเรียนและที่นั่งรอบริเวณนอกห้องเรียน ถูกจัดโดยหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมไม่น้อยกว่า 1 เมตร และมีการทำความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ ของอาคารเรียนรวมอย่างสม่ำเสมอ

          นอกจากนี้ กองบริการการศึกษาได้จัดเตรียมกล้องเว็บแคมติดตั้งโต๊ะอาจารย์ผู้สอนในทุกห้องเรียนของอาคารเรียนรวม 3, 4 และ 5 เพื่อถ่ายทอดสด (Live) และบันทึกการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอ (Video) เพื่อให้อาจารย์สามารถนำคลิปดังกล่าวขึ้นสู่ระบบออนไลน์ให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนอีกด้วย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :