มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 30 ปี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 , 11:00:59     (อ่าน 1,352 ครั้ง)  ม.อุบลฯจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 30 ปี
 
                      เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 ปี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ถวายสังฆทานและภัตตาหาร และในช่วงบ่าย ได้จัดให้มีกิจกรรม การแสดงธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย พระครูภาวนาสารคุณ หลวงพ่อดำรง สุจิตโต จาก วัดปลื้มพัฒนาวาส สาขาที่ 29 วัดหนองป่าพง อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์ SDG Hashtag :