มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และครบรอบ 30 ปี มอบ.


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 , 18:35:06     (อ่าน 1,256 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

และครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 30 ปี

--------------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และโรงพยาบาลภาคบริการโลหิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายอุทัย  ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ นายณัฎฐ์เอก  เมืองไทธัช ผู้บริหารอาวุโสด้านมวลชนสัมพันธ์ บริษัทซีพีเอฟ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา ด้วยการเชิญชวนบุคลากร พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้บริการแก่ผู้ป่วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ การแสดงบนเวที และการมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทหาร ตำรวจ และสถาบันการศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครบรอบ 30 ปี แห่งวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดด้วยความยินดียิ่ง เพราะตระหนักดีว่าผลของการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นั้นจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความสุข ความสามัคคี ให้แก่ประชาชน และทุกภาคส่วน ซึ่งการบริจาคโลหิต เป็นกิจกรรมสาธารณกุศลอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นการช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยให้รอดพ้นจากความตาย ดังนั้น การจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้เจ็บป่วยในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ต้องได้รับการสนับสนุนการบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ ด้วยการสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :