มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพผ่านโครงการ ทำอย่างไรถึงจะ___?


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 สิงหาคม 2563 , 13:40:36     (อ่าน 1,625 ครั้ง)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสาร

และพัฒนาบุคลิกภาพผ่านโครงการ ทำอย่างไรถึงจะ___? 

                วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 08:30 - 12:00 น. ณ ห้อง CLB5204  อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาสิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพภายใต้ชื่อโครงการ ทำอย่างไรถึงจะ...?โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ คุณจริลักษณ์ จันทร์สุวรรณ (พี่อั้ม) กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดประกวด Miss Thailand World , Madam Funny , และ คุณพมลชนก ดิลกรัชตสกุล (แผ่นฟิล์ม) รอง Miss Thailand World 201 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะในด้านการสื่อสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพของ  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ผ่านเนื้อหาหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1. ทำอย่างไรถึงจะ…เป็นผู้นำและเพื่อนร่วมงานที่ดี 2. ทำอย่างไรถึงจะ…สื่อสารงานให้สัมฤทธิ์ผล และ 3.ทำอย่างไรถึงจะ…มีคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ

               ภายในงานผู้เข้าร่วมอบรมสามารถได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม พร้อมได้แสดงความคิดเห็น ฝึกฝนทักษะทางการสื่อสาร ด้านกระบวนการคิด และการทำงานเป็นทีม โดย ดร.ณัฏยาศรีศักดา อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ผู้จัดโครงการ กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการคือ ต้องการจัดให้กับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่อพูดถึงเรื่อง Team leader และTeam player สิ่งสำคัญคือต้องการให้นักศึกษาได้เห็นมุมมองใหม่ๆของการเรียนรู้ ความคาดหวังก็คืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเติมให้นักศึกษาซึ่งในอนาคตแต่ละคนก็มีเส้นทางเป็นของตัวเอง แต่การสื่อสารมันก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นข้อคิดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เตือนสติ ก่อนที่เราจะสื่อสารเราต้องคิดถึงอะไรบ้างและอยากให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝากถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ้ามีโครงการดีๆอยากจะให้เข้าร่วมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดตัวเองไม่หยุดแค่ในห้องเรียน การได้รับฟังประสบการณ์ที่ดี หรือได้เห็นตัวอย่างที่ดีก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นทางลัดสำหรับตัวนักศึกษา

              โครงการ “ ทำอย่างไรถึงจะ” ได้ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำผู้นำและเพื่อนร่วมงานที่ดี ต้องมีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรู้จักรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น สื่อสารงานให้สัมฤทธิ์ผล หัวใจของการสื่อสาร คือ "การวางแผน" รู้จักต่อยอดความรู้ พร้อมทั้งการพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ และพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการนั้น นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการน้ำดีโครงการหนึ่งที่สามารถผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา
SDG Hashtag :