มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 2 ตุลาคม 2563 , 17:06:46     (อ่าน 1,027 ครั้ง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล
สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์
ตำแหน่ง แม่บ้าน
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ
 
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2