มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
โรงพยาบาล ม.อุบลฯ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 มกราคม 2564 , 09:38:34     (อ่าน 1,420 ครั้ง)              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ชุด PPE แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1,650ชุด ประกอบด้วย ชุด PPE overall level 1จำนวน 150ชุด และ ชุด PPE overall level 2จำนวน 1,500ชุด เพื่อใช้ในการบริการทางการแพทย์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมี แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เภสัชกรจักรกฤษ บุษพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม นางสาวกุลนันทน์ สายบุตร หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนและบริการปฐมภูมิ นางสาวเพ็ญพรรณ แววศรี หัวหน้ากลุ่มงานด้านการพยาบาล นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ หัวหน้างานผู้ป่วยใน นางสาวสุภาพร ช่างคำ หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน ณ หอผู้ป่วย ชั้น 8อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25มกราคม 2564ที่ผ่านมา

            สำหรับการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :