มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      




ม.อุบลฯ งดจัดงานเกษตรอีสานใต้ ปี?64 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19แต่ยังสัมผัสความงามทุ่งดอกไม้ที่เบ่งบานรับเทศกาลแห่งความรัก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 , 23:37:19     (อ่าน 2,326 ครั้ง)  



           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ เลื่อนจัดงานเกษตรอีสานใต้ ปี’64 โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19ระลอก 2 เดิมกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2564โดยบรรยากาศของการเตรียมงานบางส่วนมีความพร้อมในการจัดงาน อาทิ สวนดอกไม้ ทุ่งทานตะวัน  ดอกดาวกระจาย แปลงดอกหงอนไก่ ณ บริเวณด้านหลังกังหันลม ซึ่งเป็น Landmarkของงานในทุกปี นอกจากนี้ ยังมีอุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิคมะเขือเทศเชอร์รี่ ฟักทองยักษ์ จัดแสดงให้ชม ซึ่งได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวเข้าถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเคร่งครัด

             ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่ วยงานในสังกัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แสดงนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการนิทรรศการ การแสดงสินค้า การออกร้านจำหน่ายสินค้า ของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร การประชุมวิชาการ การเสวนาวิชาการด้านการเกษตร การประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

            แต่เนื่องด้วย ปี 2564สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19ระลอก 2 แพร่ระบาดกระจายในวงกว้างหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส คณะเกษตรศาสตร์ จึงเลื่อนการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้ การเตรียมงานในด้านต่างๆ ได้ดำเนินการล่วงหน้าในบางส่วน เช่น แปลงสาธิต แปลงดอกไม้ซึ่งได้ออกดอกตามช่วงเวลา จึงทำให้ผู้ทราบข่าว ทั้ง นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เดินทางเข้าชมเก็บภาพบรรยากาศที่งดงาม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี ทุ่งทานตะวัน  ทุ่งดอกหงอนไก่ ทุ่งดอกดาวกระจาย แปลงผักสาธิต มะเขือเทศเชอร์รี่ ฟักทองยักษ์ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ งดจัดกิจกรรมใดๆ ผู้สนใจประสงค์เข้าชมแปลงดอกไม้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม

                                                              เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว




SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :