มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563


โพสต์โดย : กมลวรรณ จันทป     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 , 14:08:41     (อ่าน 1,061 ครั้ง)              คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุม ครั้งที่ 3/2563 เพื่อดำเนินการวางแผนในการสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจมหาวิทยาลัย โดยมี นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ ประธานกรรมการ ดำเนินการประชุม โอกาสนี้  นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :