มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่


โพสต์โดย : นาวินี สุตัญตั้งใจ     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 , 14:19:38     (อ่าน 1,454 ครั้ง)          วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ประเภทนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร กล่าวต้อนรับและบรรยาข้อมูลที่จำเป็นในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานต่อไป

       ซึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน 15 ตำบลใน 3 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.วารินชำราบ(ต.เมืองศรีไคต.ธาตุ ต.คำขวาง ต.โพธิ์ใหญ่ ต.สระสมิง ต.คูเมือง) 2) อ.เขมราฐ (ต.เขมราฐ ต.เจียด ต.ขามป้อม ต.หนองผือ ต.หนองสิม ต.หนองนกทา ต.นาแวง ต.แก้งเหนือ) และ 3) อ.สิรินธร (ต.ช่องเม็ก)

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 80 มหาวิทยาลัยทั่วไปประเทศ ตามภูมิภาคต่าง ๆของประเทศได้ที่ตอบสนองนโยบายจาก กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยมี เป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่ และการลดความยากจนแบบมี เป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation)

ข่าว/ภาพข่าว - นาวินี สุตัญตั้งใจ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :