มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : นาวินี สุตัญตั้งใจ     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 , 15:25:43     (อ่าน 1,462 ครั้ง)           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการและคณะทำงาน  ในวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00น. ณ ห้องบอลรูม ABโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย) 

          ในโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบ 3 อำเภอ 15 ตำบล ได้แก่ อ.วารินชำราบ(ต.เมืองศรีไคต.ธาตุ ต.คำขวาง ต.โพธิ์ใหญ่ ต.สระสมิง ต.คูเมือง) อ.เขมราฐ (ต.เขมราฐ ต.เจียด ต.ขามป้อม ต.หนองผือ ต.หนองสิม ต.หนองนกทา ต.นาแวง ต.แก้งเหนือ) อ.สิรินธร (ต.ช่องเม็ก)
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :