มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบส่งข่าวสารและปฏิทินกิจกรรม วิธีทำ Infographics และการสื่อสารผ่านรูปแบบใหม่


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 , 14:28:39     (อ่าน 1,515 ครั้ง)         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ระบบส่งข่าวสารและปฏิทินกิจกรรม วิธีทำ Infographics   และการสื่อสารผ่านรูปแบบใหม่ ณ. ห้องประชุม 1C - 1516 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

       โดยมี ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กล่าวเปิดการอบรม พร้อมแนะนำภาพรวมและสิ่งที่จะได้จากการฝึกปฏิบัติ  จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ฝึกปฏิบัติงานใช้งานระบบส่งข่าวและปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย  โดย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เทคนิค Infographics อย่างง่าย ด้วย Canva  โดย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และประเด็นที่ควรรู้จากประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

       ทั้งนี้เพื่อเป็นแผนปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร ปีงบประมาณ 2564  ในการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อันจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :