มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเลือกเส้นทางในอนาคต ในรูปแบบออนไลน์ แก่นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , 14:28:33     (อ่าน 1,072 ครั้ง)            วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัด โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเลือกเส้นทางในอนาคต ในรูปแบบออนไลน์ แก่นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางและการให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการเส้นทาง การดำเนินชีวิตในวัยทำงาน หลังสำเร็จการศึกษา

          โดยในช่วงเช้ารับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าววัตถุประสงค์โครงการ จากนั้นเป็นช่วงการอภิปรายเสวนาเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ อาจารย์สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ทองพูน ทองดี ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายภควัต ศรีไทย ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ พร้อมนี้ในช่วงบ่าย จัดให้มีการอภิปรายเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ โดย นายชาตรี พิมพ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สเปช-เอส และนายรัฐพงศ์ ขันเดช ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ต่อด้วยการอภิปรายเสวนาเกี่ยวกับเส้นทางการทำงาน โดย นายวีรยุทธ ประนัย ศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข และนายนันทณัฎฐ์ เขียวสนั่น ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :