มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ บริษัทอุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม AEC ในโอกาสประชุมร่วมเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 , 11:01:18     (อ่าน 1,772 ครั้ง)                  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุณฑริก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร นักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ บริษัทอุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม AEC นำโดย นายปองพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าพบปะเยี่ยมชมกิจการภายในและประชุมร่วมเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร

                ทั้งนี้ บริษัทอุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด ได้แจ้งถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่าง ๆของโครงการนิคมฯ และขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ ระหว่างสององค์กร ด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆร่วมกัน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมและสร้างงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :