มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษา ความรู้และความสนุก แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านผำ จ.อุบลฯ ครู นักเรียนปลื้มใจ โรงเรียนมีกีฬาสีเกิดขึ้น


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 , 10:44:50     (อ่าน 1,125 ครั้ง)                   ช่วงเช้าของวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และโฆษณา สาขานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 4 นำโดยนางสาวมณีพลอย คนคล่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  บุญอาจ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษาโครงการ ได้ขึ้นกล่าวเปิดพิธีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และมีคุณวิรินทร์

                จินาพรรณ ได้ให้เกียรติมามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านผำ ในโครงการ “นิเทศศาสตร์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ด้วยสื่อ” ได้เสร็จสิ้นบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เนื้อหาของการเรียนเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่หลักสูตรกำหนด จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ โรงเรียนบ้านผำ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในกิจกรรมมีการมอบทุนการศึกษาจากการระดมทุนของคณะนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดโครงการ ขอขอบคุณคณาจารย์ และผู้ที่มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ และเงินทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านผำ ซึ่งได้รับจากการลงพื้นที่ไประดมทุนที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและตลาดเจริญศรี ได้เสร็จสิ้นบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

               ในช่วงแรกเป็นการลงพื้นที่ไประดมทุนเปิดหมวกที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะนักศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการร้องเพลงและเล่นกีต้าร์ เป็นการสร้างความบันเทิงและเป็นจุดสนใจ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านผำได้ร่วมบริจาคสมทบทุน ในช่วงหลังที่เป็นการลงพื้นที่ไปแสดงเปิดหมวกที่ตลาดเจริญศรีนั้น นอกจากจะมีคณะนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ มาร่วมสร้างสีสันและความบันเทิงให้การระดมทุนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยร่วมร้องเพลงสากลพร้อมกับมีการแพร่ภาพสดในเพจเฟสบุ๊ค เพื่อให้ผู้ที่รับชมอยู่จากหลากหลายพื้นที่สามารถรับรู้การจัดโครงการดี ๆ และผู้ที่มีอุปการคุณทุกท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านทางหมายเลขบัญชีของโครงการได้ในขณะเดียวกัน โดยยอดเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,899.28 บาท ซึ่งมียอดบริจาคสูงกว่าที่กำหนดไว้ โดยตั้งเป้าไว้ที่จำนวนเงิน 5,000 บาท และหลังจากการระดมทุนเสร็จสิ้น มียอดเงินสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 17,899.28 บาท

               นอกจากนี้ คณะนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดโครงการยังได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และโฆษณา กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ ผ่านการเข้าฐานกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ฐาน ดังนี้  1). ฐาน The show must go on wow2). ฐานช่างภาพ 3). ฐาน PR4). ฐานนักพากย์ตัวจิ๋ว ตามหลักการใช้สื่อ 5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ 1. การเปิดรับสื่อ 2. การวิเคราะห์สื่อ 3. การเข้าใจสื่อ 4.การประเมินค่า 5. การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์

             ในช่วงพิธีปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  บุญอาจ กล่าวสรุปกิจกรรมปิด และร้องเพลง “กำลังใจ” ร่วมกันทุกคน ทุกคนแยกจากกันด้วยน้ำตา แต่เป็นน้ำตาแห่งความสุข

             ด้านนายประสงค์ พิมพ์พัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผำ กล่าวว่า ขอขอบคุณอาจารย์ และนักศึกษาที่ได้จัดโครงการขึ้นในวันนี้ รู้สึกปลาบปลื้ม และดีใจที่ได้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อให้ลูกหลานในชุมชนของตนได้รับสนุกสนาน ตนและคณะครูรู้สึกดีใจมากที่มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้

            นางสาวสุมณฑา ปาคำดี ครู (รักษาการผู้อำนวยการ) โรงเรียนบ้านผำ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมาก ประทับใจประโยคหนึ่งที่ว่า “คิดไม่ผิดที่เลือกโรงเรียนบ้านผำ” ซึ่งทางโรงเรียนไม่เคยมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีให้แก่นักเรียนมาก่อน วันนี้จึงเป็นเหมือนการจัดกิจกรรมกีฬาสีแก่นักเรียนไปด้วย ทุนการศึกษาที่ได้รับจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนมากที่สุด อุปกรณ์กีฬาจะนำไปให้นักเรียนเล่น ขอสัญญาว่าทุนการศึกษาจำนวนนี้จะไม่ไปลงทุนในส่วนของการสร้างอาคารสถานที่ หรือส่วนอื่นทั้งสิ้น แต่จะทุ่มเทไปที่ตัวของนักเรียนเท่านั้น เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และทักษะของนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณมากที่คณะนักศึกษาได้มอบความรู้และความสุขแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านผำ เสียงของนักเรียนในเวลาที่สนุกสนานเป็นเหมือนเสียงสวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าฐานต่าง ๆ หรือกีฬาภาคบ่าย ตนในฐานะครูมีความรู้สึกว่า หากนักเรียนมีความสุข ตนก็มีความสุขตามไปด้วย

            ในส่วนของเด็กชายชนาธิป จะนะโส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กล่าวว่า ขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมในวันนี้ ตนรู้สึกสนุกมาก ส่วนตัวชอบกีฬาชักกะเย่อเพราะดึงแล้วน่าสนุก แม้จะดึงไม่ได้จังหวะ วันนี้ประทับใจทุกกิจกรรมที่คณะพี่นักศึกษามาจัดกิจกรรม เนื่องจากตนไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อน

            เช่นเดียวกันกับเด็กชายชลนธี งามเลิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะพี่นักศึกษา ที่พาทำกิจกรรมชักกะเย่อและแชร์บอลในวันนี้ ตนเองและเพื่อน ๆ รู้สึกสนุกมาก และอยากให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีก

            เด็กชายกิตติพัฒน์ คำแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กล่าวว่า ตนชื่นชอบการแข่งขันกินวิบากมากที่สุด เพราะรู้สึกสนุกกับกิจกรรมนี้มาก

             ในส่วนของนายจิรัฏฐกิตติ์ สุรภา หนึ่งในคณะนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดโครงการ กล่าวว่า กลุ่มน้องทีมสีเหลืองน่ารักทุกคน ตนประทับใจช่วงที่ไปเตรียมของรางวัล มีน้องคนหนึ่งบอกว่า “พี่ขอกอดหน่อย” ตนจึงรู้สึกว่ากิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่ตนและเพื่อน ๆ ทำในรายวิชา แต่สำหรับน้องทุกคน พวกเขาคงจำเราได้ตลอดไป

             ในขณะที่นางสาวเกวลิน กระแสโท หนึ่งในคณะนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดโครงการ กล่าวว่า พี่ทุกคนตั้งใจอยากให้น้องได้รับความสนุก  ถึงแม้เราจะไม่ได้เข้ารอบ แต่น้องก็ทำให้ตนประทับใจ น้องทีมอื่น ๆ ก็น่ารักเช่นกัน วันนี้ตนและเพื่อน ๆ ทำงานนี้อย่างเต็มที่ หวังว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทำให้น้องทุกคน จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนในเรื่องทุนการศึกษาจะสามารถช่วยผลักดันให้น้องก้าวถึงความฝันของน้องได้

              นอกจากนี้นายกิติพงษ์ ปรัสพันธ์ หนึ่งในคณะนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดโครงการ ได้เผยถึงความรู้สึกในการจัดโครงการว่า ขอขอบคุณอาจารย์ คุณครู และทุกคนที่มีส่วนร่วม วันนี้รู้สึกประทับใจมาก ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้ทำกิจกรรมเช่นนี้ เพราะตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 ไม่เคยจัดค่ายนอกสถานที่ อาจเป็นเพราะไม่มีเวลาว่าง หรือไม่เคยเดินเข้าไปหากิจกรรมเหล่านี้ ในใจอยากทำมาโดยตลอด ซึ่งวันนี้ประทับใจมาก เพราะนอกจากเราจะเป็นผู้ให้แล้ว เรายังได้รับด้วย วันนี้คุ้มค่ามากที่ได้เลือกโรงเรียนบ้านผำ และได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้

 

รายงานโดย

นางสาวนุชนาถ นุตโร
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :