มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 มีนาคม 2564 , 10:59:49     (อ่าน 1,491 ครั้ง)               วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ นายฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ซึ่งจะเข้าดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นี้เป็นต้นไป โอกาสนี้ ผู้ช่วยศา สตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และ นายฐิติเดช ลือตระกูล รักษาราชการแทนคณบดี ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานของคณะให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์อีกด้วย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :