มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ ม.อุบลฯ รุ่นที่ 13 เตรียมพร้อมสู่วิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 มีนาคม 2564 , 13:18:03     (อ่าน 2,584 ครั้ง)                วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2563เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาวิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 13จำนวน 68คน เข้ารับในครั้งนี้ รับเกียรติจาก อาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2แห่ง มอบและสวมเสื้อกาวน์ และให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม 101เมื่อวันที่ 5มีนาคม 2564ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า พิธีมอบเสื้อกาวน์ ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงถึงการก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปจะต้องศึกษาชั้นคลินิกในปีที่ 4-6ทุกครั้งที่นักศึกษาสวมเสื้อกาวน์ จะเป็นการเตือนใจนักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะเกิดตามมา เป็นสัญญาณในการบอกให้รู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมการรักษา กำลังจะเป็นแพทย์เต็มตัว จะต้องปฏิบัติตนให้ดีมีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วย เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตน รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงานทุกคน

          ด้าน นางสาวชยาภา เบญจถาวรอนันท์  นักศึกษาแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้ร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ มามอบและสวมเสื้อกาวน์ให้ลูกศิษย์ด้วยตนเองซึ่งเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติ ทันที่ที่ตนได้สวมเสื้อกาวน์รู้สึกได้ว่าวิชาชีพของความเป็นหมอได้มาถึงแล้ว ต่อไปต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความเป็นผู้ใหญ่ จะทำอะไรต้องนึกถึงคนอื่นมากขึ้น นึกถึงคนไข้มากขึ้น วันนี้ตนเดินทางมาถึงครึ่งทางของวิชาชีพแล้ว ขอบคุณครอบครัว  คณาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนเพื่อนๆในรุ่น รุ่นพี่รุ่นน้องๆทุกคน ที่มีส่วนในความภูมิใจครั้งนี้ ตนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และจะนำความรู้ในวิชาชีพมาดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด พร้อมเป็นบัณฑิตที่ดี เป็นหมอที่ดีของสังคมและชุมชนต่อไป

            นอกจากนี้ หลังพิธีมอบเสื้อกาวน์ ยังมีกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาชั้นคลินิก และรุ่นพี่หมอ ตลอดจนกิจกรรมเซอร์ไพรส์ จากรุ่นน้องนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และปี 2 ร่วมยินดีกับรุ่นพี่ สร้างความรักความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเป็นอย่างดี สร้างความประทับใจให้กับครอบครัวและญาติๆที่มาร่วมยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับ MEDUBU 13“ว่าที่หมอ ม.อุบลฯ”

                                                                      เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :