มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ จัดโครงการอิ่มก่อนอ่าน บริการแก่นักศึกษาช่วงสอบปลายภาค


โพสต์โดย : นางปริญญา บุญศรัทธา     วันที่ 11 มีนาคม 2564 , 13:37:45     (อ่าน 904 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักวิทยบริการ เปิดโครงการ “อิ่มก่อนอ่าน” บริการอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด ในช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 8-19 มีนาคม 2564ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณพื้นที่ห้องสมุดในสวน หน้าสำนักวิทยบริการ

             ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการ มีนโยบายในการเปิดให้บริการพื้นที่อ่านหนังสือแก่นักศึกษา ในช่วงสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัย และเหมาะสมในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ทั้งนี้ จากการเปิดให้บริการพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีนักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก และเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมในการใช้พื้นที่อ่านหนังสือ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการจึงขอเสนอ โครงการอิ่มก่อนอ่าน (Final Exam) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้พื้นที่ในการอ่านหนังสือห้องสมุดในสวน เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายในกิจกรรมมีการแจกรางวัลให้กับผู้ร่วมโครงการที่นำภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารเอง จะได้รับรางวัล เช่น หน้ากากอนามัย สมุดบันทึก กระเป๋าผ้า เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Green library ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร OAR Smile ในหัวข้อ Environmental Focus : ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :