มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มอบโล่-เกียรติบัตรนักศึกษา เชิดชูเกียรติพลเมืองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 มีนาคม 2564 , 14:50:58     (อ่าน 1,329 ครั้ง)                สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเชิดชูเกียรติพลเมืองมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้นำนักศึกษา นักศึกษาผู้เสียสละและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดยมอบโล่ ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร  จำนวน 14 รางวัล รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน เปิดโครงการ โดยมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ และมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564 ที่ผ่านมา แบ่งรางวัลต่างๆ ดังนี้

            1. โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำนักศึกษาทั้งส่วนกลางและระดับคณะ จำนวน 10 ราย

            2. รางวัล กันเกราทอง  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 39 ราย

            3. รางวัล กันเกราเงิน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคจำนวน 52 ราย

            4. รางวัล เหลืองกันเกรา จำนวน 32 ราย

            5. รางวัล UBU Outstanding Student Club Award ชมรมดีเด่น

               - ชมรมดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ชมรมอาสากู้ชีพ

 - ชมรมดีเด่นด้านวิชาการและวิชาชีพ  ได้แก่ ชมรมวิชาการ 

 - ชมรมดีเด่นด้านกีฬา ได้แก่ ชมรม UBU E-Sport Gaming

 - ชมรมดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ชมรมดนตรีไทย

6. รางวัล UBU Outstanding Volunteer Award สุดยอดนักจิตอาสา

   ได้แก่ นางสาวกนกลักษณ์  ตาดไธสง   คณะเกษตรศาสตร์

              7. รางวัล UBU Volunteer Award คณะจิตอาสายอดเยี่ยม ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

              8. รางวัล UBU Blood Donation Award คณะใจบุญ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

              9. รางวัล UBU Discipline Award คณะคุณธรรม ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์

             10. รางวัล UBU Celebrity Award คณะที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

             11. รางวัล คณะที่ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สูงสุด ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์

             12. รางวัล สโมสรนักศึกษาดีเด่น ด้านร่วมรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ New Normalได้แก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินกับตัวแทนนักศึกษา ชมรม ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ในการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนี่อง

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :