มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นาย เกออร์ก ชมิดท์ ร่วมกิจกรรมศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 มีนาคม 2564 , 14:37:10     (อ่าน 1,845 ครั้ง)          วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นาย เกออร์ก ชมิดท์ ร่วมสังเกตุการณ์และร่วมเสวนา “ล้อมวงคุย เมืองเฮา สิทธิเฮา” ณ ห้องประชุมประชาค้ำคูณ ฮักแพง และลงพื้นที่ชุมชนโพธิ์ทอง

       การเสวนาดำเนินการโดยคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ดร. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร อาจารย์ กชภพ กรเพชรรัตน์ ร่วมกับ คุณ อัฐฌาวรรณ พันธุ์มี ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเมือง นายปัณณทัต อุทธิเสน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี นายสุรพงษ์ วิชางาม หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลเมืองแจระแมและอาจารย์ ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       การเสวนามีจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเสวนาขึ้นเพื่อทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิที่อยู่อาศัยของเครือข่ายชุมชนเมืองและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิของชุมชน พร้อมๆกันนั้นยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจสถานการณ์ของกลุ่มคนเปราะบางที่อาศัยอยู่ในเมือง โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งหวังในการสร้างความเข้มแข็งให้ชมชนในการปกป้องสิทธิจากการถูกละเมิดและสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมือง เวลา

      13.00 น. ณ ห้องประชุม POL116 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ พร้อมกับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูต เกออร์ก ชมิดท์ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนในประเด็นการรับมือ COVID-19 ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :