มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) สร้างการรับรู้คนในพื้นที่ ยกระดับการระงับข้อพิพาทภายในประเทศไทย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 มีนาคม 2564 , 11:16:03     (อ่าน 1,313 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ 7 หน่วยงานในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก มุ่งเน้นที่จะสร้างความรับรู้ให้แก่คนในพื้นที่  ยกระดับการระงับข้อพิพาทภายในประเทศไทยเติบโตขึ้นทัดเทียมระดับนานาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากข้อพิพาทต่างๆให้มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทได้หลากหลายวิธี ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564ที่ผ่านมา

          ในส่วนของการลงนามทำความร่วมมือครั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมลงนาม ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สภาหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดอำนาจเจริญ,เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดอำนาจเจริญ และเครือข่าย OTOP จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสนับสนุนการและส่งเสริมการเผยแพร่ความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การลงนามร่วมกันครั้งนี้จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การระงับข้อพิพาทภายในประเทศไทยเติบโตขึ้น ตลอดจนเป็นกรสร้างความเข้าใจในการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่คนในพื้นที่มากขึ้นอันป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันฯ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :