มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯจัดอบรมการเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 เมษายน 2564 , 15:33:35     (อ่าน 1,225 ครั้ง)                  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 กองกลาง ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องบอลลูม C ยูเพลส ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรม โดยเน้นความสำคัญชองการสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
                ในโอกาสดังกล่าวคณะอนุกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จากนั้น ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ และนายจักริน สงวนศักดิ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้แนะนำระบบและทดลองใช้ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :