มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
บริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 9 เมษายน 2564 , 16:16:03     (อ่าน 1,622 ครั้ง)  ม. อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด

ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่  1 ซึ่งบริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด ได้รับเลือกให้ประกอบกิจการประเภทร้านสะดวกซื้อ บริเวณพื้นที่อาคารบริการโรงอาหารกลาง  และมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด  เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :