มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมตุ้มโฮมฮักแพง สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 เมษายน 2564 , 23:32:15     (อ่าน 1,484 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมตุ้มโฮมฮักแพง สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม“ตุ้มโฮมฮักแพง สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปี 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานอธิการบดี และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในปีนี้จะมีความแตกต่างจากทุกปี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน  

          จากนั้น เป็นกิจกรรมสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมสรงน้ำพระ ถ่ายภาพวิถีไทย และกิจกรรมขึ้นรถรางทัวร์สรงน้ำพระ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ เพื่อเป็นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะสืบต่อไป

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม "ตุ้มโฮมฮักแพง สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mVSiIbnGJ1IoGLs4EQXtPl7HPLCDwnCe

 

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :