มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ อันดับ2 ของประเทศ มหาวิทยาลัยนวัตกรรม จากการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings 2021


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 เมษายน 2564 , 08:04:04     (อ่าน 2,273 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษา มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม อันดับ 2ของประเทศไทย และอันดับที่ 441ของโลก  โดย SCImago Institutions Rankings ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทต่อสังคม ประจำปี 2563เมื่อเดือนเมษายน 2564ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติ โดยวัดจากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการตีพิมพ์อย่างน้อย 100บทความในฐาน SCOPUS การเป็นที่ยอมรับในประชาคมวิชาการ และการรับรู้ของสังคม

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้เปิดเผยว่า ในปี 2564อันดับระดับประเทศ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นถือว่ามีการพัฒนามากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม อันดับ 2ของประเทศ  และอันดับที่ 441ของโลก  ในขณะที่ภาพรวมด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทต่อสังคม อยู่ลำดับที่ 7ของประเทศ และอันดับที่ 751ของโลก

          การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย SCImago นับว่ามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับเนื่องจากใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชน โดยที่มาของค่าคะแนนมาจาก 3ส่วนหลัก คือ

           1.ด้านงานวิจัย (Research) โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนนักวิจัย ที่ปรากฏบนฐานข้อมูล Scopus

           2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) โดยพิจารณาจากการมีองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูล PATSTAT (Patent Statistical Database)

           3. ด้านสังคม (Societal) โดยพิจารณาจากเว็บไซต์ การเข้าถึง และปริมาณข้อมูลข่าวสารของสถาบันที่ปรากฏอยู่ในสื่อสาธารณะ

          นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดอับดับ มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการและวิจัยในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 3ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” 

ที่มาของข้อมูล

https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA§or=Higher%20educ.

https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=THA&ranking=Innovation
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :