มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนอำนาจเจริญ ลงพื้นที่หารือความร่วมมือ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ 2)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 16 เมษายน 2564 , 18:01:17     (อ่าน 1,334 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนอำนาจเจริญ ลงพื้นที่หารือความร่วมมือ

 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ

(ระยะที่ 2)

---------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์ ผู้บริหารโครงการฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำนาจเจริญ และทีมวิจัยลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะที่ 2 โดยมี นายธนูสินธ์  ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ ทีมวิจัยโครงการฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :