มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พร้อมเปิดบริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในมหาวิทยาลัย บ.ยิ่งยงมินิมาร์ท มอบทุนการศึกษา น.ศ.ม.อุบลฯปีละ 3 แสน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 เมษายน 2564 , 14:02:11     (อ่าน 2,214 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด ในโอกาสร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริการโรงอาหารกลาง เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รก.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ท เป็นผู้ลงนาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  หงษ์ภักดี รก.แทนรองผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลงนามพยาน โอกาสนี้ บริษัทยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด ได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีละ 300,000บาท ตลอดระยะเวลาสัญญา 3 ปี ซึ่งมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบทุนการศึกษา พร้อมดำเนินการพิจารณาเกณฑ์มอบทุนแก่นักศึกษาต่อไป  ณ ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

            ตามที่ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสรรหาผู้ประกอบการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ประเภทร้านสะดวกซื้อ ผลการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด พร้อมร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริการโรงอาหารกลาง เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค กำหนดพื้นที่ก่อสร้างร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น (7-Eleven)ณ บริเวณด้านหน้าโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ขนาดความกว้าง 16เมตร และยาว 16เมตร เนื้อที่ 256ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการก่อนเปิดภาคการศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :