มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สารแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 เมษายน 2564 , 15:44:58     (อ่าน 1,289 ครั้ง)                ตามที่ THE IMPACT RANKINGS ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทเพื่อสังคม (University Impact Rankings 2021) อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศไทย และอันดับที่ 201 – 300 ของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน (University Impact Rankings 2021) SDG 11 Sustainable Cities and Communities อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทยและของอาเซียน อันดับที่ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 34 ของโลก นั้น

               ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีและขอขอบพระคุณผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านช่วยกันดำรงไว้ซึ่งผลงานที่ดีนี้ตลอดไป

                                ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล

                                  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                             23  เมษายน  2564
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :