มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ด้านการเขียนหนังสือราชการขั้นพื้นฐาน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 เมษายน 2564 , 20:57:43     (อ่าน 1,319 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ด้านการเขียนหนังสือราชการขั้นพื้นฐาน

-------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัยอบรมขั้นพื้นฐานการสื่อสารด้านการเขียนหนังสือราชการ ให้เกิดความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ” ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยมี นางศุภลักษณ์  ธนธรรมสถิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอนามัยแม่และเด็กและอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวเปิดการอบรมและขอบคุณ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเขียนหนังสือราชการขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อตนเองและหน่วยงาน ซึ่งสอดรับกับตามพันธกิจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความยินดีพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

--------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :