มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศนโยบาย "ไม่ให้ ไม่รับ" No Gift Policy


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 เมษายน 2564 , 14:27:22     (อ่าน 1,318 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความร่วมมืองดการให้ รับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ แก่ผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกเทศกาลเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :