มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 เมษายน 2564 , 21:42:59     (อ่าน 1,220 ครั้ง)           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 

            ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ”ครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ให้ตอบโจทย์สังคมและร่วมกันพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

             ในโอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร เวชภัณฑ์ทางการแพทย์สมทบเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ณ โรงพยาบาล 3 แห่ง คือ

           (1) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

            (2) โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

            (3) โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี (แจระแม)

ลิ้งค์ข่าวเพิ่มเติม https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=631

                                                                                                            คณะเภสัชศาสตร์ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :