มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่เวทีประกวด ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 , 18:24:36     (อ่าน 1,571 ครั้ง)      นักศึกษานิเทศศาสตร์ รายวิชาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่เวทีประกวด ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี การประกวดคลิปวีดีโอ อุบลราชธานีบ้านฉัน ในหัวข้อ "วัยรุ่นกับผ้าพื้นเมือง"

    นักศึกษาที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ส่งผลงาน ภายใต้แนวคิด The Farmer Closetได้แก่ น.ส.สุจิตรา พันธมาต, นายวรพันธ์ ศิริปี, น.ส.วีรภัทรา เสียงเงิน, น.ส.ศิริลักษณ์ คำทา, น.ส.สิราวรรณ นิลสนิท และแนวคิด Thai ร่วมสมัยได้แก่ นายสุทธราช  หงษ์ชุมแพ, นางสาวลูกน้ำ. ประสพสุข, นางสาวสุดารัตน์ รัตนวัน, นางสาววริศรา คุณทรัพย์สถิต และนางสาวกาญจนาภรณ์ ที่รัก ตัวแทนกลุ่มได้กล่าวว่า “ช่วงที่สอบเสร็จแล้วสมาชิกในกลุ่มกลับบ้าน พออาจารย์แจ้งเรื่องการประกวด จึงพยายามประสานเพื่อนำคลิปไปตัดต่อให้สอดคล้องกับธีมของการประกวด ขอบคุณอาจารย์ที่คอยสนับสนุนพวกหนู ขอบคุณมาก ๆ นะคะ และการชี้โอกาสดี ๆ ให้พวกเรา”

    รายวิชาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร มีเนื้อหาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ผลิตผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งหนังสั้น แฟชั่นวีดีโอและการจัดกิจกรรมพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ และอาจารย์ประจำวิชา ได้กล่าวว่า “ในรายวิชาได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้รอบตัว การสังเกต การมองให้เห็น นำไปต่อยอดสู่การเล่าเรื่องผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งนำมาสร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบ เพราะผลงานไม่ได้เสร็จสิ้นในรายวิชาแล้วได้คะแนนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกวดในระดับจังหวัดได้”

    ทั้งนี้ อาจารย์สุรศักดิ์ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากส่วนกลาง เพื่อมาร่วมให้คำแนะนำกับนักศึกษา ทั้งคุณชวิษฐ์ จริยธรรม และอาจารย์โบ๋-นภัสรพี สุนทรธิรนันทน์  นักวิชาการด้านมานุษยวิทยา วรรณกรรม และการละคร ได้กล่าวว่าถึงเรื่องความคิดสร้างคิดสรรค์และแสดงความยินดีกับนักศึกษา “ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน รวมทั้งยังต้องมีทักษะในการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด มีการเลือกสรรสิ่งที่จะเรียนรู้บางสิ่ง (learn) และละทิ้งการเรียนบางอย่าง (unlearn) รวมถึงต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ซ้ำ (relearn) ในบางทักษะด้วยเช่นกัน ข้อน่าสนใจอย่างหนึ่งที่พบระหว่างอบรมให้กับนักศึกษาและชมการนำเสนอผลงานต่าง ๆ ก็คือ นักศึกษามีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รอบตัวตลอดเวลา รวมทั้ง  มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและหยิบยกมาเป็นวัตถุดิบในการประลองความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายและมีชีวิตชีวา ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นรากฐานของพลังการขับเคลื่อนสำคัญต่อทั้งกับนักศึกษาเองกับสถาบันการศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นต่อไปได้ในอนาคต ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จในวันนี้ และที่จะมีต่อ ๆ ในวันข้างหน้าจากใจจริงครับ”

https://www.youtube.com/watch?v=pQGPiiaMRg0

https://www.youtube.com/watch?v=U6sQyTOKU2Uรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :