มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พลังศรัทธา ประชาคม ม.อุบลฯ พร้อมใจบูรณะศาลพระพรหม สถานที่ศูนย์รวมใจ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 , 23:25:42     (อ่าน 2,243 ครั้ง)                 เนื่องด้วย ศาลพระพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประดิษฐานองค์ท้าวพระพรหมอันเป็นที่เคารพสักการะของนักศึกษา บุคลากรและชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แล้ว ปัจจุบันศาลพระพรหมมีสภาพเก่าทรุดโทรมตามกาลเวลา ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะบูรณะศาลพระพรหม ในส่วนที่ครอบองค์พระพรหม เพื่อให้เกิดความสวย สง่างาม และเป็นศูนย์รวมใจของนักศึกษา และบุคลากรที่เข้ามาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ได้ประกอบพิธีอัญเชิญ องค์ท้าวพระพรหมที่ประดิษฐานและอัญเชิญลงจากศาลหลังเดิม พร้อมติดตั้งหลังใหม่ ซึ่งมีขนาดฐานกว้าง 1.73 เมตร ความสูง 4 เมตร

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดให้มีพิธีบวงสรวง และสมโภชน์ สักการะบูชาพระพรหม ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยมีทำบุญเลี้ยงพระ  พิธีบวงสรวงอัญเชิญ องค์ท้าวพระพรหม เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลพระพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสมทบการบูรณะศาลพระพรหมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 869-244157-1 ชื่อบัญชี นายนภดล พัฒนะศิษอุบล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน) และ/หรือ นายอดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) ขอขอบคุณพลังศรัทธาของชาวประชาคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้มีจิตศรัทธา มา ณ โอกาสนี้ 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :