มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
สำนักงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 มิถุนายน 2564 , 16:50:23     (อ่าน 1,170 ครั้ง)  สำนักงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ

จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

------------------------------------------

           เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่จะถึง ณ ลานกิจกรรม ประตู A1 ศาลท้าวมหาพรหม สวนพฤกษศาสตร์ราชินี และตลาดนัดหน้ามหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและนำทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมและ ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาจิตอาสา และนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ผ่านการคัดกรอง เพื่อป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดมหาวิทยาลัยตามจุดต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย บริเวณป้ายหน้ามหาวิทยาลัย สวนพฤกษศาสตร์ราชินี ศาลท้าวมหาพรหมและบริเวณประตูทางเข้าโรงไฟฟ้าย่อย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว