มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเภสัชฯม.อุบลฯจับมือ สสจ.อุบล เปิดศูนย์บริหารจัดการAEFIและความปลอดภัยวัคซีนโควิด-19จ.อุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 มิถุนายน 2564 , 12:22:14     (อ่าน 1,774 ครั้ง)             คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เภสัชกรโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมถึงเภสัชกรร้านยา จังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์ข้อมูลวิชาการ เพื่อการเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยง และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับ วัคซีนโควิด-19(AEFI: Adverse Events Following Immunization) จังหวัดอุบลราชธานี (Ubon AEFI Information Center) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเองก่อนมาโรงพยาบาล ตอบข้อ สงสัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19ให้คำแนะนำการดูแลตนเองหลังการฉีดวัคซีน และรับแจ้งอาการไม่พึงประสงค์หลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวถึงการดำเนินของศูนย์ข้อมูลวิชาการ และ ภญ.กาญจนา มหาพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงความสำคัญของศูนย์ฯ ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.วารินชำราบ ภก.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย ประธานเครือข่ายเภสัชกรอุบลราชธานี คณาจารย์และเภสัชกรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ AEFI ณ ห้อง PH 206คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

          ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานคณะทำงาน กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างปลอดภัย จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ AEFI และความปลอดภัยวัคซีนโควิด-19จังหวัดอุบลราชธานี ในการให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยแก่ บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนมีความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อยู่ในระดับรุนแรง และกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคกรณีติดเชื้อโควิด-19และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชากรในประเทศ ซึ่งการนำวัคซีนมาใช้อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงซึ่งต้องมีการติดตามเพื่อความปลอดภัยของผู้รับวัคซีน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดทำระบบการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแก่ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี ขณะเดียวกันควรมีศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ ที่สามารถตอบข้อสงสัยจากประชาชน ตลอดจนประสานข้อมูลจากเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

          การวางระบบศูนย์บริหารจัดการ AEFI และความปลอดภัยวัคซีนโควิด-19จังหวัดอุบลราชธานี จึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของเภสัชกร อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีคณะทำงานย่อยที่ทำหน้าที่ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ชื่อ คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการ AEFI และความปลอดภัยวัคซีนโควิด-19จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามความปลอดภัยจากวัคซีนโควิด-19ซึ่งคณะทำงานนี้ประกอบด้วยเภสัชกรจากทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี

ช่องทางติดต่อศูนย์ AEFI จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อได้ 4ช่องทาง ดังนี้

       1. ศูนย์ AEFI คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทรศัพท์: ?065-643-3229, ?045-353622วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.

         2. Line ID ศูนย์ AEFI: add ด้วย Line ID: aefiubon หรือด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ?065-643-3229(ฝากคำถามได้ทุกวัน)

         3. เว็บไซต์หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/ (ฝากคำถามได้ทุกวัน)

         4. Facebook: DHI UBU หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/dhiubu/ (ฝากคำถามได้ทุกวัน)

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :