มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดีม.อุบลฯ สร้างความมั่นใจ นำบุคลากรและชุมชนรอบข้างฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 9 มิถุนายน 2564 , 13:27:17     (อ่าน 1,721 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามความสมัครใจ และยังมีนโยบายสนับสนุนให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน
 
           ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และสถานที่ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีน แก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะให้บริการสำหรับผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมหรืออุบลพร้อม ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 กับ รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำหรับวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 เป็นการฉีดวัคซีนให้กับ บุคลากรและนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงในการออกฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลของคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2564 โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะประกาศให้ทราบในลำดับถัดไป
 SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :